Tips och råd

Falcon har sidohängda ugnsluckor på sina spisar och därför är det viktigt att du läser våra tips och råd! 

  • Ska spisen placeras mellan skåpstommarna ska den placeras så att framsida ugnslucka är 30 mm framför framsida skåplucka. Om du placerar spisen så här kan en passbit komma att behövas bakom spisen.
  • Vill du istället att spisens ugnsluckor ska linjera med framsida skåpluckor? Ja, då rekommenderar vi att du adderar mellan 10- 18 mm (beroende på spismodell) på inbyggnadsmåttet mellan skåpstommarna.
  • Kommer du att placera spisen mot ett hörn? Titta på fig.7-3 intill, som illustrerar  att ett avstånd om 130 mm kommer att krävas för att du fritt ska kunna öppna antingen höger eller vänster ugnslucka.

Så med andra ord – tänk till en extra gång för att din Falconspis ska hamna rätt i ditt kök! Är du köksdesigner eller kökstillverkare?

Till dig kan vi stolt berätta att alla Falconprodukterna finns i Winner Design från Compusoft. Ange katalog Falcon 2018-1 SV, så hittar du den.

Information om gas/gasol

Är du skeptisk och kanske rent av rädd för gas? Det behöver du inte vara så länge du installerar och hanterar gasen på rätt sätt.

Här delar vi med oss av viktig information gällande gas. Självklart är du varmt välkommen att höra av dig om du vill diskutera mer ingående vad som gäller för just ditt kök.

  • Först av allt vill vi poängtera att alla Falconspisar med gashäll endast får installeras av behörig gasinstallatör för att garantin ska gälla.
  • Falconspisarna är godkända för naturgas och gasol. Vidare behöver slangförbindelsen mellan gasflaska och spis vara så kort som möjligt, max 1,5 – 2 meter. OBS! Gasflaskor skall alltid stå uppresta, både när de transporteras och när de är placerade.
  • I enbostadshus i Sverige får du inte förvara gasolbehållare med en behållarvolym på 30 liter eller större. Om du väljer gasolbehållaren P11, har den en behållarvolym på 26 liter men ett gasinnehåll på 11 liter. Med P11 har du därmed en mycket god marginal upp till lagens krav.
  • Du får lov att förvara gasol i kök och köksskåp som ventileras direkt ut i bostaden. Men det är förstås säkrare om du använder en förvaringsplats som ventilerar direkt ut i det fria.

Vill du veta mer? Gå in på www.gasforeningen.se. Vi rekommenderar dig dessutom att kontakta Allgas i Göteborg. De är experter inom området och har lång erfarenhet i branschen, både för privat bruk men också för restaurangverksamhet

Vet du vad som gäller för elinstallation?

Alla våra Falconspisar skall installeras av behörig el-/gasinstallatör för att garantin ska gälla men också för att det ska ske på ett säkert och professionellt sätt.  Vi rekommenderar följande när det gäller elinstallation:

  • 3 x 16 Amp, O.a och jord. 

Rekommendationen bygger på en “normal användning”  och inte att du kör alla ugnarna och hällens alla zoner på full effekt samtidigt. Skulle du göra det, kommer det självklart att behövas säkras upp mer. Behöver du en rekommendation om rätt säkring vid maximalt effektuttag så kontakta oss gärna.

I din spisleverans får du en installations- och bruksanvisning för att du lätt ska komma igång med din matlagning och bakning. Har du tappat bort den efter ett tag kan du alltid gå till vårt tekniska bibliotek och ladda ner den.

Features

Har din vänsterugn slutat att fungera helt plötsligt?

Inträffar detta utan att du förstår varför, blir vår första fråga om det varit strömavbrott nyligen eller om du själv brutit strömmen? Bryts strömmen av någon anledning, behöver du alltid ställa timern på nytt. Om du inte gör detta så kommer inte den vänstra ugnen att fungera. Så felet är i regel snabbt avhjälpt! Detta gäller enbart om du har en spis ur Premium och Premium+ kategorierna, eftersom Exclusivespisarna inte har någon timer.