Premiumprodukter för ditt kök

Behöver du hjälp?

Tips och råd

Falcon har sidohängda ugnsluckor på sina spisar och därför är det viktigt att du läser våra tips och råd! 

  • Ska spisen placeras mellan skåpstommarna ska den placeras så att framsida ugnslucka är 30 mm framför framsida skåplucka. Om du placerar spisen så här kan en passbit komma att behövas bakom spisen.
  • Vill du istället att spisens ugnsluckor ska linjera med framsida skåpluckor? Ja, då rekommenderar vi att du adderar mellan 10- 18 mm (beroende på spismodell) på inbyggnadsmåttet mellan skåpstommarna.
  • Kommer du att placera spisen mot ett hörn? Titta på fig.7-3 intill, som illustrerar  att ett avstånd om 130 mm kommer att krävas för att du fritt ska kunna öppna antingen höger eller vänster ugnslucka.

Så med andra ord – tänk till en extra gång för att din Falconspis ska hamna rätt i ditt kök! 

Information om gas/gasol

Är du skeptisk och kanske rent av rädd för gas? Det behöver du inte vara så länge du installerar och hanterar gasen på rätt sätt.

Här delar vi med oss av viktig information gällande gas. Självklart är du varmt välkommen att höra av dig om du vill diskutera mer ingående vad som gäller för just ditt kök.

  • Först av allt vill vi poängtera att alla Falconspisar med gashäll endast får installeras av behörig gasinstallatör för att garantin ska gälla.
  • Falconspisarna är godkända för naturgas och gasol. Vidare behöver slangförbindelsen mellan gasflaska och spis vara så kort som möjligt, max 1,5 – 2 meter. OBS! Gasflaskor skall alltid stå uppresta, både när de transporteras och när de är placerade.
  • I enbostadshus i Sverige får du inte förvara gasolbehållare med en behållarvolym på 30 liter eller större. Om du väljer gasolbehållaren P11, har den en behållarvolym på 26 liter men ett gasinnehåll på 11 liter. Med P11 har du därmed en mycket god marginal upp till lagens krav.
  • Du får lov att förvara gasol i kök och köksskåp som ventileras direkt ut i bostaden. Men det är förstås säkrare om du använder en förvaringsplats som ventilerar direkt ut i det fria.

Vill du veta mer? Gå in på www.gasforeningen.se.

För att hitta en behörig gasinstallatör klicka här 

Vet du vad som gäller för elinstallation?

Alla våra Falconspisar skall installeras av behörig el-/gasinstallatör för att garantin ska gälla men också för att det ska ske på ett säkert och professionellt sätt.  Vi rekommenderar följande när det gäller elinstallation:

  • 3 x 16 ampere, O.a och jord. Detta är ett minimikrav, men då kan man inte förvänta sig full effekt på alla funktioner samtidigt.
  • 3 x 20 ampere, 0:a och jord. Detta ger en bättre prestanda på spisens funktioner.
  • 3 x 25 ampere, 0:a och jord. Detta garanterar att du kan köra samtliga funktioner på spisen samtidigt med full effekt.

I din spisleverans får du en installations- och bruksanvisning för att du lätt ska komma igång med din matlagning och bakning. Har du tappat bort den efter ett tag kan du alltid gå till vårt tekniska bibliotek och ladda ner denna

Features

Har din vänsterugn slutat att fungera helt plötsligt?

Inträffar detta utan att du förstår varför, blir vår första fråga om det varit strömavbrott nyligen eller om du själv brutit strömmen? Bryts strömmen av någon anledning, behöver du alltid ställa timern på nytt. Om du inte gör detta så kommer inte den vänstra ugnen att fungera. Så felet är i regel snabbt avhjälpt! Detta gäller enbart om du har en spis ur Premium och Premium+ kategorierna, eftersom Exclusivespisarna inte har någon timer.